Rozhled.cz - Nápověda

Nastavení pošty:

Uživatelské jméno:email@domena.cz
Heslo: ***
Server příchozí pošty: mail.rozhled.cz
Server odchozí pošty: mail.rozhled.cz (nutné ověření jménem a heslem)
WebMail:http://mail.rozhled.cz/
Nastavení emailů:http://klient.rozhled.cz/
Podpora:POP3/POP3s/IMAP/IMAPs/SMTP


V MS Outlook Express: